Hopp til hovedinnhold

BETALING/PRISER


I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel samt noen ganger tileggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner osv..

 

Beløpet skal du betale på betalingsterminalen som står ute i fellesområdet. Enten med kontanter eller med kort.Beløpets størrelse er i hennhold til Normaltariffen for fastleger.

Det er fornuftig å skrive seg inn på terminalen før du går fordi det kan være tilleggstakster som skal betales selvom du har frikort eller har barn under 16 år.

Maskinen kan også sende faktura, men husk at det påløper ekspedisjonsgebyr. All innkreving av tilgodehavende blir utført av faktureringsselskap, ikke oss. Derfor anbefaler vi at du betaler med kort eller kontanter.

Prisliste

Enkel pasientkontakt, personlig eller med bud: kr. 56,- Tillegg for enkle blod- og urinprøver: kr. 56,-

 Rekvisisjoner, henvisninger: kr. 56,- (Ved fax av resept tilkommer Ekspedisjonsgebyr på kr 54,- )

Skriving av sykemeldinger uten konsultasjon: 66,-

 

Konsultasjon kr 155,-(+ tillegg 49- for spesialist i allmennmedisin )

Tillegg for div. blodprøver, dyrkninger, celleprøver, vevsprøver etc.: kr. 55,-

Alle disse beløpene kan føres på egenandelskortet.

Barn inntil fylte 16 år betaler ingen egenandel 

Alle slags attester/legeerklæringer kommer i tillegg og kan ikke føres på egenandelskortet!

Annet:

Omfattes ikke av frikortordningen og skal ikke føres på egenandelskortet.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Utstyr til gynekologisk undersøkelse og mindre bandasjemateriell: kr. 62-

Spirometri, EKG, anorectoskopi,  enkelt sårskift med mer: kr. 93,-

Kateterisering (+ kateter), mindre kirurgiske inngrep med mer: kr. 131,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift med mer: kr. 177,- Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser osv. etter legens utgifter. Legeattester etter egen prisliste.

Attester

Enkle attester fra kr. 200,-

Journalutskrift etter kostnad ved forsendelse.

Legeattest for førerkort ved fylte 75 år : 550,-

Legeattest i anledning søknad om førerkort : kr 550,-

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: kr. 59,-

Melingebyr (tillegg for betaling med reging): kr. 50,-

For bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos lege/spesialist i allmennmedisin (+regning gebyr): kr. 155-/204,-

Åpningstider

Åpent alle dager
0800-1530
Matpause mellom 1200 og 1245


Adresse

Pyramiden Legekontor
PYRAMIDEN
Gloppeskogen 24
Østre Halsen
Vis kart

Kontakt oss

Pyramiden Legekontor
Gloppeskogen 24
3260 Larvik

Telefon: 33139595